Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020

De Tweede Kamer buigt zich over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel op 7 november 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd.

 • Ontslag: ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet de werkgever aan 1 van de 8 ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. De werknemer kan een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag

ontslagrecht

 • Transitievergoeding: werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd.
  De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden.
  Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. Dit wordt verder uitgewerkt in aanvullende regelgeving.

transitievergoeding

 • Proeftijd: verlenging van de proeftijd voor vaste contracten van 2 maanden naar 5 maanden

Update 31-01-2019: ”De verlenging van de proeftijd van twee naar vijf maanden wordt uit de Wet arbeidsmarkt in balans gehaald. Regeringspartijen scharen zich daarmee achter de kritiek dat de verlengde proeftijd misbruik in de hand werkt.” Bron ANP

proeftijd

 • Verlenging ketenbepaling; de opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. Volgens de huidige Wet Werk en Zekerheid is het nu mogelijk om aansluitend drie tijdelijke contracten in twee jaar aan te gaan. Dit wordt drie jaar.
  Ook wordt het mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten (opvolgingsperiode) per cao te verkorten van zes naar drie maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.

ketenregeling

 • Payroll: werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen waar een eigen regeling voor geldt. De definitie van de uitzendovereenkomst wordt niet gewijzigd.
 • Oproepkrachten: er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot een dag.

oproepkracht

 • WW-premie; de WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.

WW

 

Bron: Flexmarkt.nl en het HR Journaal XPertHR

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone