Welke regels gelden rond de opzegtermijn?

Eén van mijn medewerkers komt met de mededeling dat hij ergens anders gaat werken. Hij geeft aan dat hij de maand februari nog werkt, maar per 1 maart vertrekt. Welke regels gelden rond de opzegtermijn?

In deze casus staat in het contract van de medewerker staat: ‘De arbeidsovereenkomst is voor beide partijen opzegbaar met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn ex artikel 7:672 BW.’

Kan ik de werknemer aan de opzegtermijn houden?

Ja, dat kan. Hoewel de wettelijke opzegtermijn van de werknemer vaak korter is dan die van de werkgever. Ook kan de werkgever het dienstverband niet zomaar opzeggen (hij heeft daar de instemming van de werknemer of toestemming van het UWV voor nodig) terwijl de werknemer dat wel kan. Toch zal ook de werknemer zich moeten houden aan de opzegtermijn bij het opzeggen van het dienstverband.

Welke opzegtermijn geldt?

In de wet staan de opzegtermijnen. Deze termijnen gelden als er geen andere termijnen zijn overeengekomen. De opzegtermijn voor de werkgever is afhankelijk van de duur van het dienstverband van de werknemer. Hoe langer de werknemer in dienst is geweest, des te langer is de opzegtermijn die de werkgever in acht moet nemen als hij het dienstverband wil beëindigen. De wettelijke opzegtermijn voor de werknemer is, ongeacht de duur van het dienstverband, één maand. In de wet staat ook dat een arbeidsovereenkomst ‘tegen het einde van de maand’ moet gebeuren. In het voorbeeld zegt de werknemer in februari zijn dienstverband op. Hij moet één volle kalendermaand in acht nemen, zodat hij op z’n vroegst per 1 april 2018 zijn dienstverband kan opzeggen.

Wat kan ik doen als de werknemer eerder opzegt?

In de wet staat er een sanctie op het opzeggen van een dienstverband tegen eerdere datum dan is overeengekomen. Degene die te vroeg heeft opgezegd, moet aan de wederpartij schadevergoeding betalen. Een werkgever kan een werknemer niet dwingen om weer aan het werk te gaan totdat de geldende opzegtermijn is verstreken. In onderling overleg kan dit natuurlijk wel worden afgesproken.

 

Bron: www.xperthractueel.nl 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone