Wat te doen bij ziekte tijdens vakantie?

Is een werknemer ziek tijdens zijn vakantie, dan gaan deze ziektedagen in principe niet af van zijn vakantiesaldo. De werknemer moet zich dan wel ziek melden bij de werkgever en zich wenden tot een buitenlandse arts.

De hoofdregel is dat ziektedagen niet in mindering kunnen worden gebracht op vakantiedagen. Dit geldt dus ook als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie. De werknemer moet zich dan wel bij de werkgever ziek melden, zich melden bij een buitenlandse arts en een verklaring van deze arts kunnen overleggen. Ook moet de werknemer tijdens zijn ziekteperiode in het vakantieland bereikbaar zijn voor de werkgever. Vaak zijn deze regels vastgelegd in het ziekteverzuimprotocol van de werkgever.

In de praktijk hebben de meeste werknemers geen zin om zich tijdens hun vakantie te wenden tot een buitenlandse arts en melden zij zich daarom niet ziek bij de werkgever. In dat geval kan de werkgever de dagen die een werknemer ziek is aanmerken als vakantiedagen. De dagen gaan dan dus van zijn vakantiesaldo af.

36222780 - disappointed manager

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone