Verzuim

Een langdurig zieke werknemer kost ruim anderhalf keer meer dan werkgevers verwachten. Werkgevers schatten de kosten van een zieke werknemer gemiddeld op €143,- per dag. In werkelijkheid kost een zieke werknemer gemiddeld €250,- tot €400,- per dag (bron: XpertHR). Ziekteverzuim heeft een grote financiële impact op bedrijven, maar slechts een klein deel van de bedrijven maakt zich zorgen over ziekteverzuim. 

ziekteverzuim

Indirecte verzuimkosten

Werkgevers moeten hun werknemers bij ziekte twee jaar lang 70% van het laatste loon doorbetalen. Voor het eerste ziektejaar zijn werkgevers wettelijk verplicht minimaal het minimumloon door te betalen. Dat geldt niet voor het tweede ziektejaar. Als een werkgever niet kan aantonen dat hij zich voldoende heeft ingespannen om de werknemer te laten re-integreren, dan kan hem verplicht worden om ook het derde jaar loon door te betalen.

Volgens berekeningen kost het doorbetalen van het loon van een zieke werknemer gemiddeld €250,- per dag. Maar werkgevers krijgen ook te maken met indirecte kosten voor vervangend personeel, arbodienstverlening, begeleiding en re-integratie van een zieke medewerker. Worden deze kosten wel meegenomen, dan kunnen de ziekteverzuimkosten verder oplopen naar ruim € 400,- per dag.

zv

zv 2

 

Wet verbetering poortwachter

Werkgevers en werknemers hebben een aantal verplichtingen, die al beginnen in de eerste week van de ziekmelding. Ziektegevallen moeten uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts. Bij te laat melden riskeert de werkgever een boete van max. €455,-.

10304_10E664A1AFC8FB76A222247A3CE2490C0DD37386EF323D29ECE0B84CC27701E2_20180703085658_334467_1280X720

 

WIA is de uitkering die aangevraagd kan worden als de zieke medewerker niet of minder kan werken. WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

De WIA bestaat uit 2 soorten uitkering, namelijk de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.

  • WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. WGA krijg je bij 2 jaar of langer ziek zijn en (in de toekomst) weer kunt werken.
  • IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. IVA krijg je als je niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat je herstelt.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone