23 april 2021

Vervaltermijn vakantiedagen 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 vervallen in principe de wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2020 hebben opgebouwd. De werkgever is verplicht om werknemers op die vervaltermijn te wijzen en ze de kans te geven om de vakantiedagen nog wel te benutten. Informeert de werkgever niet op tijd of onduidelijk over de vervaltermijn, dan behoudt de werknemer zijn recht op de nog niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen na afloop van de vervaltermijn. Deze wettelijke vakantiedagen verjaren in dat geval pas vijf jaar na het jaar van opbouw, net als bovenwettelijke vakantiedagen. Dat is in rechtspraak besloten.

Schriftelijke herinnering sturen over vervaltermijn vakantiedagen

Als de werkgever werknemers niet schriftelijk heeft gewaarschuwd voor de naderende vervaltermijn, doet hij er goed aan dit alsnog te doen. Heeft de werkgever de werknemers al wel gewaarschuwd, dan kan hij overwegen ze nogmaals via de mail te herinneren aan de wettelijke vervaltermijn. Door werknemers te laten bevestigen dat ze het bericht hebben ontvangen, kan de werkgever achteraf bewijzen dat hij hen tijdig op de hoogte heeft gesteld. Een werknemer die zijn wettelijke dagen toch niet op tijd opneemt, kan dan worden geacht hier bewust afstand van te hebben gedaan. Wettelijke vakantiedagen tussentijds uitbetalen of verrekenen met ziektedagen, is niet toegestaan. De werkgever kan werknemers in principe niet verplichten om vakantiedagen weg te werken.

Vakantie-uren en de coronacrisis

De coronacrisis heeft geen invloed op de geldigheid en opbouw van wettelijke vakantie-uren. Als het vanwege drukte op het werk lastig is dat een werknemer vakantie opneemt, kan de werkgever altijd afspreken om de wettelijke vakantie-uren niet te laten vervallen per 1 juli. De werkgever kan dan bijvoorbeeld schriftelijk vastleggen dat de werknemer de uren opneemt voor 1 januari van het komende jaar. De werkgever mag zijn werknemers niet verplichten om (boven)wettelijke vakantie-uren op te nemen als er tijdelijk minder werk is. Dat geldt ook tijdens de coronacrisis. Bij te weinig werk of het tijdelijk sluiten van het bedrijf door de coronacrisis moet de werkgever het salaris van de werknemers doorbetalen.

 

Bron: rendement.nl en pwnet.nl

-->