Koningsdag en Bevrijdingsdag

Zijn Koningsdag en Bevrijdingsdag verplichte vrije dagen?

Koningsdag (27 april) en Bevrijdingsdag (5 mei) zijn officiële feestdagen in Nederland, maar niet iedereen is dan vrij.

In de wet zijn deze dagen niet als verplichte vrije dagen aangewezen. Of een werknemer (verplicht) vrij is, wordt bepaald door de CAO, arbeidsvoorwaardenregeling of individuele arbeidsovereenkomst.

Koningsdag

Onderstaand een overzicht van een aantal “grote” CAO’s met afspraken over Koningsdag:

Metaal en techniek (kleinmetaal): verplichte vrije dag voor rekening werkgever

Metalektro (grootmetaal): verplichte vrije dag voor rekening werkgever

Fashion & Sport InRetail: werken op Koningsdag in principe alleen op vrijwillige basis

Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT): geen verplichte vrije dag. Vrij nemen kan, maar worden als vakantiedagen aangemerkt

Kappers: onderling overleg tussen werkgever en werknemer bepalen of er gewerkt wordt

Bevrijdingsdag

In een groot aantal cao’s en bedrijfsregelingen is bepaald dat werknemers eens per vijf jaar vrij zijn op Bevrijdingsdag. In 2010 en 2015 was dat het geval. In andere jaren ben je niet automatisch vrij.

Het kan ook zo zijn dat 5 mei in overleg met de ondernemingsraad (or) als verplichte vrije dag is aangewezen, waarvoor je in de meeste gevallen een verlofdag inlevert. Hoe dit precies vormgegeven wordt, verschilt per bedrijf of bedrijfstak.