Uitzendovereenkomst

Uitzendovereenkomst

De uitzendovereenkomst is een arbeidsovereenkomst tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht. De uitzendkracht werkt onder toezicht van de inlener. De uitzendkracht krijgt dus leiding en werkinstructies van de organisatie die hem ingeleend heeft.

Wanneer de uitzendkracht bij de opdrachtgever aan de slag gaat, treedt de uitzendkracht bij het uitzendbureau in dienst. Het uitzendbureau is dus de werkgever. De opdrachtgever moet dan ook weer het uitzendbureau betalen voor het inhuren van de uitzendkracht. Dit is een bedrag wat bestaat uit het loon van de uitzendkracht en daarbij nog een premie voor het werk wat het uitzendbureau heeft verricht. Dit is dus duurder dan wanneer de werkgever de uitzendkracht zelf in dienst neemt. Maar hier krijgt de werkgever ook een aantal voordelen voor terug.

Voordelen inhuren uitzendkracht

De uitzendkracht is in dienst van het uitzendbureau. Dit zorgt voor beperkte financiële risico’s, de werkgever draait namelijk niet op voor de kosten van de zieke uitzendkracht. Daarnaast is de arbeidsverhouding met uitzendkrachten sneller en gemakkelijker op te zeggen dan bij andere contractvormen. De werkgever kan bij disfunctioneren snel en gemakkelijk afscheid nemen van de uitzendkracht. Ook brengt het in zee gaan met een uitzendbureau gemak: de werving en selectie van de uitzendkracht wordt geregeld door het uitzendbureau.

Overnemen uitzendkrachten

Wanneer een uitzendkracht goed functioneert, kan het zo zijn dat de opdrachtgever de uitzendkracht wilt overnemen van het uitzendbureau. Dit kan niet zomaar. Er zijn vaak verplichtingen richting het uitzendbureau en ook moet de opdrachtgever rekening houden met de juridische aspecten die bij het overnemen komen kijken. Veel uitzendbureaus hanteren een bepaalde periode voordat de opdrachtgever de uitzendkracht kosteloos mag overnemen. Zit je onder deze bepaalde periode kan het zijn dat de opdrachtgever een vergoeding moet betalen voor de overname van de uitzendkracht. Hoe hoog dit bedrag is, kan verschillen per uitzendbureau.

Ketenbepaling

Als de opdrachtgever de uitzendkracht wil overnemen moet er rekeningen worden gehouden met de ketenbepaling. De ketenbepaling stelt dat een werknemer na drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten recht heeft op een vast contract. Ook als de duur van twee jaar wordt overschreden is er sprake van een contract voor onbepaalde tijd, ongeacht het aantal contracten. Als de opdrachtgever een uitzendkracht overneemt, tellen de contracten die hij als uitzendkracht heeft gehad in de tijd dat hij bij de opdrachtgever aan het werk was ook mee in de ketenbepaling.

Proeftijd

Wanneer een werknemer vergelijkbare werkzaamheden gaat verrichten als hij tijdens zijn uitzendperiode heeft gedaan, is het in principe niet meer mogelijk een proeftijd op te nemen in het contract. Dit geldt alleen als zijn uitzendperiode langer heeft geduurd, dan dat de proeftijd normaal gesproken zou zijn.

32873123_l

Bron: https://tinyurl.com/gvl6ep6