Uitzendcontract na tijdelijke contracten

Het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een uitzendbureau – nadat de ketenregeling bij de werkgever is verbruikt – is toegestaan. Daarvoor gelden dan wel een aantal voorwaarden:

De werknemer moet goed geïnformeerd zijn en ingestemd hebben met indiensttreding bij de uitzender.

De uitzender moet daadwerkelijk uitvoering geven aan het gesloten uitzendcontract.
Voor een uitzender zijn de werkgeverstaken onder meer het betalen van loon, toesturen van salarisstroken, administratie van vakantie-uren en overwerk.

Er is geen sprake van een economische dwangpositie.

De werknemer begrijpt de consequenties van de overheveling naar de uitzender. Het is aan de werknemer om te beslissen om in te stemmen met de constructie.

In de praktijk

Ook al is er voor een rechtsgeldige constructie gekozen waarbij de werknemer volledig op de hoogte was van de constructie en de consequenties, als werkgever moet je hier toch voorzichtig mee om gaan. De bescherming van de werknemer is nu eenmaal het uitgangspunt van het arbeidsrecht. Er ligt op dit moment een zaak voor bij de Hoge Raad waarin de advocaat -generaal heeft geconcludeerd dat ook als de constructie binnen de wettelijke kaders valt, er sprake kan zijn van misbruik. Het is nu wachten op de definitieve uitspraak van de Hoge Raad zelf.

 

Bron: www.xperthractueel.nl