Transitievergoeding

Transitievergoeding

De transitievergoeding is wettelijk verplicht. Deze bedraagt in 2019 maximaal € 81.000 óf een jaarsalaris als dat hoger is dan € 81.000. De transitievergoeding geldt alleen bij ontslag via UWV, kantonrechter of bij een aflopend jaarcontract na minimaal 2 jaar dienstverband. Echter, ontslag hoeft niet via UWV of kantonrechter te lopen.

Rekentool

Een werknemer die onvrijwillig vertrekt, kan recht hebben op een transitievergoeding.  In 2019 krijgt een werknemer pas na twee jaar dienstverband recht op een transitievergoeding. Na invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 2020 kan de werknemer zelfs bij vertrek in de proeftijd een (kleine) transitievergoeding krijgen. Met deze rekentool bepaal je snel hoeveel jouw organisatie hem – in 2019 en na invoering van de WAB moet meegeven.

Wat is een slapend dienstverband?

Wanneer een werknemer 104 weken ziek is en er geen uitzicht is op herstel binnen een halfjaar daarna mag een werkgever het dienstverband in principe opzeggen. Hij zal dan via UWV toestemming moeten vragen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.

Sinds de inwerkingtreding van de WWZ gebeurt dit vaker niet dan wel. Het dienstverband blijft in stand. De werkgever is geen loon meer verschuldigd. Dit wordt ook wel een slapend dienstverband genoemd.

Waarom gebeurt dit?

Met de komst van de WWZ is de werkgever vrijwel altijd een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst eindigt. Dat kost een werkgever dus geld. Met name kleine werkgevers maken dan een afweging. Zal ik de werknemer ontslaan en betaal ik een vergoeding? Of kies ik ervoor om de werknemer in dienst te houden met als enige risico dat de werknemer wellicht over een aantal jaren weer op de stoep zal staan?

Bron: HR Journaal / Rendement.nl

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone