NVP Sollicitatiecode geactualiseerd

De huidige NVP Sollicitatiecode is door de Sollicitatiecodecommissie, in samenwerking en overleg met de Stichting van de Arbeid, geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen in de vernieuwde NVP Sollicitatiecode zijn:

van de sollicitant wordt geen salarisstrook van zijn huidige of vorige werkgever verlangd;

het vermijden van eisen ten aanzien van persoonlijke kenmerken is scherper geformuleerd;

bij inzet van sollicitatiebijeenkomsten maar ook video sollicitaties mag de sollicitant om afwijking van de procedure vragen;

bij inzet van data recruitment zoals Artificiële Intelligentie of algoritmes dienen deze middelen transparant en gevalideerd te zijn en de mogelijke risico’s en tekortkomingen daarvan dienen duidelijk te zijn; tevens dient de zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te worden gewaarborgd;

een zogeheten meeloopdag is toegestaan mits daarbij sprake is van een wederzijds belang en het redelijkerwijs niet leidt tot verkapte arbeid met loonwaarde;

de formuleringen ten aanzien van het bewaren van sollicitatiegegevens zijn aangescherpt met het oog op de AVG wetgeving

Het doel van een NVP Sollicitatiecode is een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving- en selectieprocedure. Het gaat om ‘fair play’ bij de werving van een kandidaat.

De NVP Sollicitatiecode is te downloaden via https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode