Recht op thuiswerken?

Recht op thuiswerken?
Nee, een hard recht op thuiswerken is er niet. Wel heeft het kabinet werkgevers opgeroepen om werknemers zoveel als mogelijk vanuit huis te laten werken. Maar het is aan de werkgever om te beoordelen of de bedrijfsvoering en de functie het toelaat om thuis te werken.

Als thuiswerken geen reële optie is, dan dient een werknemer nog steeds naar kantoor te komen om te werken. Als de werknemer niet ziek is en geen ziekteverschijnselen heeft, maar toch thuis wil blijven, heeft hij geen recht op loon.

Door de sluiting van scholen en kinderdagverblijven vanwege het coronavirus zoeken werknemers naar oplossingen voor hun kinderen en het werk. Als zij niet (volledig) hun werk thuis kunnen voortzetten, moeten ze mogelijk vakantie- of verlofdagen opnemen.

Denk bij arbeidsvoorwaarden o.m. aan:
▪ reiskostenvergoeding (als er geen sprake meer is van woon-werkverkeer of ander zakelijk
reisverkeer, dan is dat een goede reden om de reiskostenvergoeding voorlopig stop te zetten)
▪ mobiele telefoon
▪ laptop
▪ beveiliging (privacygevoelige gegevens buiten kantoor)
▪ verzekering van de werkplek

Sociale zekerheidswetgeving blijft van toepassing o.m. bij:
▪ ziekte
▪ werkloosheid
▪ arbeidsongeschiktheid

Op grond van de arbowetgeving is werkgever verantwoordelijk voor:
▪ de arbeidsomstandigheden van de werknemer thuis
▪ een goede werkplek (stoel, tafel, verlichting)
▪ aanwijzingen en voorlichting over de inrichting van een werkplek met beeldscherm
▪ controle houden op en voorkomen van te hoge werkdruk en bovenmatige werkuren

1. Leg schriftelijk vast dat thuiswerken een tijdelijke situatie betreft en wordt ingesteld vanwege de buitengewone situatie (bestrijding coronavirus, verzoek overheid)
2. Na toewijzing van verzoek op grond van Wfw kan recht op thuiswerken alleen worden ingetrokken op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen
3. Aansprakelijkheid & verzekering
4. Controleer fiscale faciliteiten specifiek voor thuiswerken.
5. Spreek heldere doelstellingen (output) af nu beoordeling op aanwezigheid niet mogelijk is.
6. Kosten voor inrichting thuiswerkplek komen voor rekening van de werkgever (artikel 44 Arbowet).
7. Denk aan thuiswerkregeling (instemming OR) en/of thuiswerkovereenkomst.

Goedgekeurd verlof annuleren
Als het verlof is aangevraagd én goedgekeurd kan dit niet meer eenzijdig door de werknemer worden ingetrokken.

Bron: XpertHR