Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 25 mei 2018

Privacy statement

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

 

Rechten van de betrokkene, hierna te noemen: de sollicitant

  1. Identiteit en contactinformatie van de verwerkingsverantwoordelijke;

hellopeople BV
Planetenweg 5
2132 HN Hoofddorp
post(at)hellopeople.nl
023-7518425

  1. Doel en wettelijke basis voor de verwerking;

Bewaartermijn: hellopeople bewaart alle binnengekomen reacties en cv’s digitaal voor eventuele toekomstige vacatures. Hellopeople acht dit noodzakelijk om de sollicitant zo goed mogelijk te helpen in zijn zoektocht naar werk en/of een andere baan.

De sollicitant heeft te allen tijde recht van inzage, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van verwerking en het cv van de sollicitant wordt alleen met zijn medeweten voorgelegd bij de klant van hellopeople. De sollicitant heeft te allen tijde het recht om met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens.

Hellopeople:

  • bewaart gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.
  • bewaart en bewerkt alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor het sollicitatiedoel.
  • archiveert geen ‘bijzondere persoonsgegevens’, zoals ras/etniciteit, geloof, gezondheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap of seksuele geaardheid.
  • mag vragen te solliciteren via een brief of video, maar video niet verplichten.

De e-mailadressen worden bewaard voor de nieuwsbrief. Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.

Kopie paspoort:  Vanaf 1 januari 2018 dit jaar mag het uitzendbureau direct bij inschrijving van de kandidaat een kopie van het identiteitsbewijs maken en maximaal vier weken bewaren. Als de kandidaat na vier weken nog niet als uitzendkracht aan de slag gaat, dan moet de intermediair de kopie van het ID-bewijs vernietigen. Komt er binnen die vier weken wel een dienstverband tot stand, dan moet het opgenomen worden in de loonadministratie. Meer informatie via deze link. 

Hellopeople heeft de salarisadministratie volledig in eigen beheer, dit wordt niet uitbesteed aan een loonadministratiekantoor.

Hellopeople verklaart hierbij zich te houden aan de vastgestelde regels betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van persoonsgegevens.

 

 

 

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone