Onregelmatige opzegging – werknemer wil zich niet houden aan de opzegtermijn

Schadevergoeding bij een onregelmatige opzegging door werknemer

Waar een werknemer, als hij wordt geconfronteerd met een onregelmatige opzegging, kan kiezen voor schadevergoeding of herstel van het dienstverband, is dat bij een onregelmatige opzegging door een werknemer anders. Een werkgever die met een onregelmatige opzegging wordt geconfronteerd, kan namelijk alleen kiezen voor schadevergoeding. Hij kan niet kiezen voor herstel van het dienstverband (tenzij de werkgever en de werknemer daarover samen overeenstemming bereiken).

Als een werknemer zijn dienstverband onregelmatig opzegt, dan kan de werkgever de volgende acties ondernemen:

Hij kan de werknemer simpelweg melden dat sprake is van een onregelmatige opzegging en schadevergoeding van hem vorderen

Als de werkgever liever wil dat de werknemer werkzaam blijft voor zijn onderneming, dan kan hij er ook voor kiezen om de werknemer voor de keuze te stellen om ofwel in dienst te blijven, ofwel toch uit dienst te treden. De werknemer loopt dan het risico dat de werkgever hem aanspreekt op onregelmatige ontslagneming

Er bestaat een mogelijkheid tot het vorderen van schadevergoeding bij onregelmatige ontslagneming. Dit is geregeld in artikel 7:672 en artikel 7:677 lid 4 BW. Het gaat hier om een gefixeerde schadevergoeding. De schadevergoeding is gelijk aan het loon over de geldende opzegtermijn bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een overeenkomst voor bepaalde tijd met tussentijds opzegbeding. Gaat het om een arbeidsovereenkomst zonder tussentijds opzegbeding, dan is de schade gelijk aan het loon over de periode dat de overeenkomst geduurd had als deze van rechtswege zou zijn geëindigd.
De rechter kan de schadevergoeding matigen tot het loon over de wettelijke opzegtermijn, maar de schadevergoeding is nooit minder dan drie maandsalarissen.

 

Bron: xperthr.nl