NOW 2.0

Verlenging steunmaatregelenpakket NOW 2.0

NOW statistieken:
• aan ruim 138.000 bedrijven is subsidie toegekend
• dit betreft ca. € 2,5 miljoen werknemers
• aangevraagde subsidie bedraagt in totaal € 9,8 miljard
• gewogen gemiddelde verwachte omzetverlies: 67%
• 67% van de bedrijven heeft < 10 werknemers in dienst
• meeste aanvragen: detailhandel, horeca, catering en commerciële dienstverlening

Omzetdaling:
• omzetdaling moet minimaal 20% bedragen
• 1/3 van de omzet van 2019 versus 4 maanden van 2020
• juni-juli-augustus-september 2020
• juli-augustus-september-oktober 2020
• augustus-september-oktober-november 2020
• als werkgever ook NOW 1.0 heeft aangevraagd, moet meetperiode omzetdaling aansluiten
• bij concernverband geldt hoofdregel dat omzetdaling van gehele groep bepalend is
• als onderneming gestart is na 1 januari 2019, geldt als referentieperiode: datum start onderneming in 2019 tot en met 29 februari 2020, omgerekend naar 4 maanden

Subsidiehoogte en loonsom:
• wordt gebaseerd op de loonsom van maart 2020
• tegemoetkoming in de loonkosten van juni-juli-augustus-september 2020
• subsidie is maximaal 90% bij 100% omzetdaling
• opslag van 40% in verband met werkgeverslasten
• bovengrens loon € 9.538
• voorschot subsidie (80%) wordt gebaseerd op loonsom van maart 2020
• bij vaststelling subsidie wordt 4 x de loonsom van maart 2020 vergeleken met de loonsom van juni-juli-augustus-september 2020
• bij gedaalde loonsom krijgt werkgever voor elke euro minder aan loonkosten 90 cent minder aan subsidie

Voorbeeld:
• adviesbureau Rock Solid B.V.
• loonsom in maart 2020 = € 40.000
• omzetdaling = 50%
• loonsom over juni t/m september 2020 = € 120.000

berekening van voorlopige subsidie:
50% x 40.000 x 4 x 1,4 x 0,9 = € 100.800
voorschot (80%) = € 80.640

correctie op definitieve subsidie:
(160.000 – 120.000) x 1,4 x 0,9 = € 50.400
dus: uiteindelijke subsidie = € 50.400
dus: loonkosten dalen met 25%, subsidie daalt met 50%

Correctie op subsidiebedrag bij:
• ontslagaanvraag bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen die
• wordt ingediend in de periode van 1 juni t/m 30 september 2020
• en die niet binnen 5 werkdagen wordt ingetrokken

Verplichtingen voor de werkgever:
• het voeren van een controleerbare administratie
• melding doen van gewijzigde omstandigheden
• subsidie mag alleen gebruikt worden voor de betaling van loonkosten
• OR of personeelsvertegenwoordiging informeren over aanvraag NOW

Verbod op bonussen, dividend en inkoop eigen aandelen:
• gaat niet over bonussen, dividend en aandelen over 2019, die pas in 2020 tot uitbetaling komen
• verbod geldt alleen bij een voorschot van minimaal € 100.000 of een definitieve subsidie van minimaal € 125.000
• verbod geldt in principe alleen voor de aanvrager/rechtspersoon en niet voor overige rechtspersonen binnen een concern

• Werkgever moet zijn werknemers stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen en/of deel te nemen aan scholing.
• Werkgever moet bij NOW-aanvraag verklaren aan deze inspanningsverplichting te voldoen.

NOW 2.0 aanvragen
• aanvraag indienen wordt mogelijk vanaf 6 juli 2020 tot uiterlijk 31 augustus 2020
• verzoek tot vaststelling subsidie binnen 24/38 weken na 15 november 2020

Bron: XpertHR / www.vangelderen.nl/NOW