15 oktober 2021

Mag werkgever om vaccinatiebewijs vragen?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft in reactie op vragen aan niet te zullen optreden tegen werkgevers die hun medewerkers om een vaccinatiebewijs vragen als ze naar het werk willen komen. Dat is opmerkelijk, want volgens de privacywet is dit verboden.

Al sinds de beperkende maatregelen beetje bij beetje werden verruimd, en helemaal sinds de anderhalvemeter-eis is losgelaten, zijn er steeds meer bedrijven die op de een of andere manier proberen te voorkomen dat niet-gevaccineerde medewerkers naar kantoor komen of nauw contact hebben met andere medewerkers. Dat varieert van enkele grote bedrijven als Leaseplan en KLM die hun werknemers vragen om thuis te werken of zich te melden als ze niet gevaccineerd zijn, tot Ticketmaster dat werknemers die naar kantoor willen komen om een vaccinatiebewijs zou vragen. Volgens de privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mag een werkgever geen gezondheidsgegevens verwerken. Autoriteit Persoonsgegevens (AP) staat kritisch tegenover vragen naar een bewijs van vaccinatie, omdat het de deur openzet naar ‘vragen naar alles’ en omdat het makkelijk kan uitmonden in verwerking. De meningen over de juridische status van ‘vragen’ zijn verdeeld.

Werkgever mag moreel appel doen
Werkgevers die werknemers vragen naar een vaccinatiebewijs om toegang te kunnen krijgen tot de werkvloer, zijn in overtreding. Het ministerie van VWS zegt hier echter niet tegen op te kunnen treden, omdat het niet zo duidelijk in de wet staat. In antwoord op kamervragen laat de Jonge weten dat de werkgever ‘wél een moreel appèl [mag] doen. Een werkgever mag ook – als daar een goede reden voor is – vragen of iemand is gevaccineerd. Een werknemer hoeft daar echter niet op te antwoorden. Een werkgever mag een werknemer niet dwingen tot vaccinatie.’ Demissionair minister Hugo de Jonge wijst erop dat werkgevers volgens de Arbowet afspraken moeten maken met werknemers over gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en dat hij begrijpt dat ze daarvoor willen weten of werknemers een risico vormen. De werkgever mag in sommige gevallen wel in overleg met de werknemer afspreken dat een werknemer thuiswerkt of beschermingsmiddelen draagt.

Kabinet onderzoekt vaccinatiebewijs werknemers
De Jonge onderzoekt of het nodig en wenselijk is om coronatoegangsbewijzen in de werkomgeving toe te passen en hoe dat wettelijk geregeld kan worden. Nu is het immers zo dat bepaalde organisaties wel een coronatoegangsbewijs aan bezoekers mogen vragen (moeten vragen) maar niet aan de werknemers die er werken. Dit doet zich voor in de horeca, bij evenementen, in de kunst/cultuursector en bij sportwedstrijden. Als uit de verkenning van het kabinet blijkt dat zo’n bewijs noodzakelijk en wenselijk is, is er een wetswijziging nodig om het onder voorwaarden mogelijk te maken. De verkenning is naar verwachting begin november afgerond. Tot die tijd moeten werkgever en werknemer hierover afspraken maken. Werknemers die om een vaccinatiebewijs wordt gevraagd door hun werkgever, en die het daar niet mee eens zijn, zullen in gesprek moeten en in het uiterste geval naar de rechter moeten stappen.

Bron: rendement.nl

Ontdek hoe hellopeople jou kan helpen.

Stuur ons een e-mail. Een vraag? Bel ons.
-->