Welke vragen mogen niet gesteld worden tijdens een sollicitatiegesprek?

Welke vragen mogen niet gesteld worden tijdens een sollicitatiegesprek?

Een werkgever mag u tijdens de sollicitatieprocedure alleen vragen stellen die relevant zijn voor de functie waarop u solliciteert. Hij mag u in de regel geen vragen stellen over privézaken of uw gezondheid.

Vragen tijdens sollicitatie over privézaken
Een werkgever hoort u tijdens uw sollicitatie geen vragen te stellen over privézaken. Een overzicht van vragen die niet gesteld mogen worden.

– Bent u zwanger of wilt u zwanger worden?
– Wilt u nog een kindje?
– Hoe wilt u de kinderopvang regelen?
– Hoe regelt u opvang van uw kinderen bij overwerk/’s avonds vergaderen?
– Zou u uw hoofddoek tijdens het werk af willen doen?
– Hoe zijn uw denkbeelden met betrekking tot islam/christendom?
– Wilt u vrouwen de hand schudden?
– Bent u van plan terug te gaan naar uw land van herkomst?

Vragen tijdens sollicitatie over uw gezondheid
De werkgever mag niet vragen naar uw gezondheid of uw ziekteverzuim bij uw vorige werkgever. Vragen over uw gezondheid mogen alleen worden gesteld tijdens een aanstellingskeuring (medische keuring). Deze medische keuring is maar voor enkele functies toegestaan. Als u voor de functie een medische keuring moet ondergaan, moet dit in de vacature staan.

In bepaalde gevallen moet u tijdens de sollicitatieprocedure uw werkgever informeren over uw gezondheid. Deze meldingsplicht geldt alleen als uw medische klachten problemen kunnen geven tijdens het werk. Als u zwanger bent, hoeft u dit niet te vertellen.

Geschiktheid voor de functie vaststellen
Uw werkgever mag wel vaststellen of u geschikt bent voor de functie, zonder u vragen te stellen over uw gezondheidstoestand. Hij of zij kan dit doen door duidelijk te omschrijven uit welke taken de functie bestaat, en u vervolgens te vragen of u in staat bent deze taken uit te voeren.

Enkele voorbeelden van vragen die de werkgever u wel mag stellen, zijn:

  • Als administratief medewerker moet u lang achter een bureau kunnen zitten. Bent u in staat 2 uur achter elkaar aan een bureau te werken zonder tussentijds op te staan?
  • Als callcenter-medewerker moet u teksten van het beeldscherm kunnen lezen. Bent u in staat om een groot deel van de dag met een beeldscherm te werken?
  • Als vrachtwagenchauffeur moet u lang (bijvoorbeeld 4 uur) achter het stuur kunnen zitten zonder te stoppen. Kunt u dat volhouden?
  • Als horecamedewerker moet u een aantal uren (bijvoorbeeld 4 uur) achter elkaar staand werken. Kunt u dat volhouden zonder tussentijds te gaan zitten?

Geen antwoord geven
Krijgt u tijdens een sollicitatiegesprek een vraag over uw privéleven of uw gezondheid? Dan hoeft u hier geen antwoord op te geven.

Meldingsplicht bij sollicitatie: wat moet een werknemer vertellen?
De meldingsplicht bij een sollicitatie bestaat alleen voor zover de ziekte of handicap van u u ongeschikt maakt voor de functie waarop u solliciteert. U moet bovendien weten dat uw ziekte of handicap u verhindert om de functie naar behoren uit te oefenen.

Bron: HR Journaal en rijksoverheid.nl