Geboorteverlof per 1 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 hebben werknemers recht op maximaal vijf maanden aanvullend geboorteverlof wanneer hun partner een baby krijgt. 

WIEG

Het aanvullend geboorteverlof is het gevolg van de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Op 1 januari 2019 zijn de twee dagen kraamverlof en drie dagen ouderschapsverlof al vervangen door geboorteverlof. Gedurende dit verlof moet de werkgever het salaris volledig doorbetalen.

Per 1 juli 2020 komt hier nog vijf weken aanvullend geboorteverlof bij. In deze periode ontvangt de werknemer via de werkgever een uitkering van het UWV van 70 procent van het dagloon. De uitbreiding van het geboorteverlof heeft als doel dat de zorgtaken voor pasgeboren kinderen beter worden verdeeld tussen de moeder en haar partner. Zo krijgt de partner een betere kans om een band op te bouwen met zijn baby en krijgen moeders meer ruimte voor hun carrière.

Aandachtspunten aanvullend geboorteverlof

Er zijn drie zaken van belang bij het geboorteverlof:

  • Werkgevers mogen het geboorteverlof niet weigeren, maar hebben – bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang – wel het recht om in overleg met de werknemer de verlofdagen anders in te roosteren;
  • Werknemers moeten het geboorteverlof minimaal vier weken van tevoren aanvragen, tenzij dit door een vroeggeboorte niet mogelijk is;
  • Werkgevers moeten werknemers waarschuwen voor de financiële gevolgen van het aanvullend geboorteverlof.

Informatieplicht

Werkgevers moeten werknemers erop wijzen dat het inkomen tijdens het aanvullend geboorteverlof lager uit kan pakken dan verwacht. De werknemer ontvangt via de werkgever een uitkering van het UWV. De uitkeringsinstantie kijkt naar het dagloon van een werknemer, dat gebaseerd is op het loon van een jaar eerder. Als werknemers in het afgelopen jaar bijvoorbeeld een loonsverhoging hebben gekregen, dan wordt deze niet (volledig) meegerekend. Daarnaast is het minimumloon niet van toepassing.

Bron: pwnet.nl