Privacy statement (AVG)

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU)

 

Rechten van de betrokkene, hierna te noemen: de sollicitant

Bewaartermijn: wij bewaren alle binnengekomen reacties, persoonsgegevens en cv’s digitaal voor eventuele toekomstige vacatures. Wij achten dit noodzakelijk om de sollicitant zo goed mogelijk te helpen in zijn zoektocht naar werk en/of een andere baan.

De e-mailadressen worden bewaard voor de nieuwsbrief. Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk.

Kopie paspoort:  Vanaf 1 januari 2018 dit jaar mag het uitzendbureau dus wel direct bij inschrijving van de kandidaat een kopie van het identiteitsbewijs maken en maximaal vier weken bewaren. Als de kandidaat na vier weken nog niet als uitzendkracht aan de slag gaat, dan moet de intermediair de kopie van het ID-bewijs vernietigen. Komt er binnen die vier weken wel een dienstverband tot stand, dan komt het er feitelijk op neer dat het ID-bewijs verhuist van de frontoffice naar de backoffice, omdat het dan opgenomen moet worden in de loonadministratie. Meer informatie via deze link. 

De sollicitant heeft te allen tijde recht van inzage, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van verwerking en het cv van de sollicitant wordt alleen met zijn medeweten voorgelegd bij de klant van hellopeople. De sollicitant heeft te allen tijde het recht om met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens.

Hellopeople verklaart hierbij zich te houden aan de vastgestelde regels betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van persoonsgegevens.

De sollicitant van hellopeople gaat door middel van een sollicitatie (inzenden van cv, reageren op een vacature) automatisch akkoord met deze werkwijze.

 

Contact hierover is mogelijk via 023-7518425 of post(at)hellopeople.nl

 

Bronnen: Autoriteit Persoonsgegevens, Rijksoverheid, Europese Unie, HOOFDSTUK III artikel 12-23 https://www.privacy-regulation.eu/nl/index.htm.

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone