WAB: vanaf 2020 WW-premie naar type contract

Vanaf 2020: WW-premie naar type contract

Het kabinet wil werkgevers stimuleren om meer werknemers een vast contract aan te bieden. Daarom betaalt de werkgever vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. De sectorpremie vervalt vanaf dat moment.

Wanneer betaalt de werkgever de lage WW-premie?

De werkgever betaalt de lage WW-premie als de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft voor onbepaalde tijd. Dit moet voor 1 januari 2020 zijn afgesproken en uiterlijk 31 maart 2020 schriftelijk zijn vastgelegd. Ook is de arbeidsovereenkomst geen oproepovereenkomst.

Arbeidsovereenkomst schriftelijk vastleggen voor 1 april 2020

Is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overgegaan in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, zonder dat hier een nieuw contract voor is opgemaakt?  Bijvoorbeeld omdat dit telefonisch is afgesproken. Dan is een door beide partijen getekende bijlage (addendum) bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst voldoende voor het afdragen van de lage WW-premie. Als een werknemer per e-mail bevestigt dat hij een vast contract met een vaste omvang heeft, is dat voldoende voor de lage WW-premie. Minister Koolmees van SZW heeft de regels voor het zogenoemde schriftelijkheidsvereiste namelijk versoepeld.

Werkgevers krijgen tot 1 april 2020 de tijd om te voldoen aan het zogenoemde schriftelijkheidvereiste voor de lage WW-premie. Dit betekent dat werkgevers tot die tijd de lage WW-premie mogen afdragen. Ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (maar geen oproepovereenkomst) nog niet schriftelijk is vastgelegd, of als de arbeidsovereenkomst of het addendum nog niet door beide partijen is ondertekend.

Vanaf 1 april 2020 moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst of een schriftelijke addendum in de loonadministratie aanwezig. Dit moet door beide partijen zijn ondertekend. Ook moet hieruit blijken dat de werknemer al voor 1 januari 2020 in dienst was voor onbepaalde tijd. Is dit niet voor 1 april 2020 geregeld, terwijl de arbeidsovereenkomst wel doorloopt na 31 maart? Dan is de werkgever met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Bron: Rijksoverheid