HELLO NEWS

Lay-out van je cv

Uitzendcontract na tijdelijke contracten

Transitievergoeding

WAB: vanaf 2020 WW-premie naar type contract

Oproepcontract

Wat doet een recruiter?

Onregelmatige opzegging – werknemer wil zich niet houden aan de opzegtermijn

Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2020

Welke vragen mogen niet gesteld worden tijdens een sollicitatiegesprek?

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020

Werving werknemer kost gemiddeld 4.494 euro

Koningsdag en Bevrijdingsdag

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2019

Refer a Friend